Hvordan bli medlem i Nesodden Håndballklubb?

Innmelding i Nesodden Håndballklubb skjer via Min Idrett: www.minidrett.no

Utmelding skjer også via Min idrett

Treningsavgifter og medlemskontingenter for sesong 2023/2024

Alle spillere fra året de fyller 13 år og oppover må betale lisens(forsikring) til Norges håndballforbund.

Se informasjon på nettsiden til Norges Håndballforbund

AlderTreningsavgiftMedlemskontingentTotal
0-8 år 700,- 800,- 1500,-
(1150,- og 350,-)
9 – 11 år 1200,- 800,- 2000,-
(1400,- og 600,-)
12 – 15 år 1700,- 800,- 2500,-
(1650,- og 850,-)
16 + 2200,- 800,- 3000,-
(1900,- og 1100,-)
Støttemedlemmer 400;- 400;-
Ressurspersoner
(eks. trenere,
styremedlemmer
og lagledere)
200,- 200,-
AlderTotal
Avgift+kontingent
0-8 år 1500,-
(1150,- og 350,-)
9 – 11 år 2000,-
(1400,- og 600,-)
12 – 15 år 2500,-
(1650,- og 850,-)
16 + 3000,-
(1900,- og 1100,-)
Støttemedlemmer 400;-
Ressurspersoner
(eks. trenere,
styremedlemmer
og lagledere)
200,-

Treningsavgift faktureres 2 ganger pr år (jan. og sept). Medlemsavgift faktureres i sin helhet hvert år (jan), eventuelt ved innmeldingstidspunkt. Se tabell under for hvordan avgifter fordeles pr år. Total viser pr år. Beløp i parentes viser hvordan sum blir fordelt pr faktura for jan og sept.

Medlemskontigent betales av alle. Medlemskontigent for lagledere og styremedlemmer blir refundert.

Hovedtrener får treningsavgift refundert for sine barn.