Ildsjelpris-Lena-1

Lena fikk ildsjelprisen for 2022!!!

Midt under medaljeutdeling på Intersport Loppetassen Sølvrunde nå i helgen kom Nesodden Idrettsråd(NIR) på overraskende besøk, med en veldig spesiell «medalje». Det var Gry Stine Kopperud fra NIR som hadde æren av å overrekke prisen til lena.

NHK har ved flere anledninger nominert Lena for hennes solide innsats og store håndballhjerte – og ENDELIG skjedde det! NHK gratulerer Lena med velfortjent pris og hennes årelange innsats for klubben vår.

Her følger NIR sin begrunnelse for prisen:

Nesoddens Idrettsråds heder, Ildsjelsprisen, går for 2022 til en frivilling idrettsleder som vi trenger flere av, en som fremmer god sportsånd god oppførsel, positive holdninger, som fremmer idrettens anseelse og gjør en ekstra ordinær innsats for lokalmiljøet.

Nesoddens Idrettsråds Ildsjelspris for 2022 tildeles Lena Fixdal for hennes årelange innsats i Nesodden Håndballklubb.

Lena Fixdal har i en årrekke gjort en usedvanlig innsats for Nesodden Håndballklubb. Hun har lagt til rette for trening og trivsel for hundrevis av barn, en innsats hun har fortsatt med også etter at egne barn har sluttet.

Innsatsen har over lang tid bidratt til å utvikle idrettsglede og folkehelse på en forbilledlig måte. Nesodden håndballklubb er svært glade for å ha Lena med på laget og som ildsjel i idretten.

Nesodden Idrettsråd takker for innsatsen og gratulerer Lena med vel fortjent heder.

Vel fortjent Lena, og igjen gratulerer fra alle i Nesodden Håndballklubb!